بایگانی برچسب ها: IMSI

ICCID ، IMSI و IMEI تفاوت این اعداد چیست؟

اگر کلمات اختصاری زیر را پیدا کرده اید – ICCID ، IMSI ، IMEI و فکر می کنید منظور چیست و این تفاوت ها در چیست ، پس برای آموختن مطالب جالب در مورد این اعداد و نحوه متفاوت بودن آنها آماده شوید. قبل از اینکه در اختلاف غوطه ور شویم ، هر سه عدد […]
lightbox